Stacja kontroli


Na znajdującej się w kompleksie usługowym Stacji Kontroli Pojazdów nasi klienci mogą wykonać podstawowe badania techniczne. W sytuacji kiedy zostaną wykryte usterki techniczne uniemożliwiające przedłużenie okresu ważności badań technicznych zapewniamy szybką i profesjonalną naprawę, która pozwoli na dokończenie procesu weryfikacji stanu technicznego z wynikiem pozytywnym.