Naprawy bieżące

Oferujemy naprawy mechaniczne i elektromechaniczne w pojazdach osobowych i dostawczych.

naprawy bieżące

Wymiany olejów oraz płynów eksploatacyjnych
Dzięki profesjonalnemu urządzeniu SPIN ATF służącemu do dynamicznej wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów pojazdów osobowych i dostawczych, zapewniamy 100% wymiany oleju znajdującego się w układzie automatycznej skrzyni biegów. (Uwaga: w trybie statycznym czyli standardowym 100% wymiana oleju jest niemożliwa.) Używając specjalnego detergentu w automatycznym procesie obsługi, w/w układ może zostać poddany myciu, a następnie płukaniu. Dzięki urządzeniu SPIN ATF zapewniamy usługę na najwyższym poziomie. Zawsze bezwzględnie przed rozpoczęciem obsługi automatycznej skrzyni biegów rejestrujemy bieżące parametry pracy rozgrzanej skrzyni biegów oraz sprawdzamy pamięć jednostki sterującej w zakresie rejestracji błędów zapisanych w jej pamięci. Każda faktura za usługę zawiera kody odnalezionych błędów wraz z ich opisem.


naprawy bieżące

Naprawa układów hamulcowych
Elektryczne urządzenie ATE FB pozwala napełnić, wypłukać i odpowietrzyć wszystkie systemy hamulcowe takie jak : ABS, EDS, ESP, SBC, oraz hydrauliczne układy sprzęgłowe. Urządzenie pozwala na pracę z niskowiskozyjnymi płynami hamulcowymi. Narzędzie zapewnia najwyższy standard usługi najważniejszego układu bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych w połączeniu z niskim czasem wykonania usługi.


naprawy bieżące

Niezastąpiona pomoc przy naprawach mechanicznych
– INDUCTOR DRAGON IHD300 jest rewolucyjnym podgrzewaczem indukcyjnym służącym do szybkiego bezpłomieniowego rozgrzewania metali żelaznych i aluminium metodą indukcyjną.

– Korzystając z reguł indukcji elektromagnetycznej, może dostarczyć ogromną ilość ciepła do konkretnego miejsca w ciągu zaledwie kilku sekund. Nagrzewając wyłącznie wybrane miejsce nie uszkadza szyb, elementów gumowych, plastykowych oraz powierzchni pomalowanych w bezpośrednim otoczeniu pracy podgrzewacza.

– Ułatwia demontaż zablokowanych śrub, nakrętek, sworzni, łożysk i innych części samochodowych.

– Gwarantuje zmniejszenie czasu naprawy i maksymalną kontrolę nagrzewania podczas pracy. W odróżnieniu od palnika gazowego – podgrzewacz indukcyjny nagrzewając metal tylko w wybranym miejscu do temperatury 500-600˚C nie zmienia charakterystyki technicznej stali.naprawy bieżące
Urządzenie do serwisu klimatyzacji w pojazdach hybrydowych
Automatycznie kontroluje odzyskiwanie, recykling i ponowne napełnianie czynnikiem. Pełna zintegrowana baza danych, dostarczająca szczegółowych informacji o wymaganych ilościach oleju i czynnika.

Funkcje:
– Automatyczne odzyskiwanie czynnika
– Automatyczny recykling
– Automatyczne wyprowadzanie oleju
– Programowalna faza próżni
– Automatyczny test ciśnienia w systemie A/C
– Automatyczne napełnianie czynnikiem
– Napełnianie nowym olejem sterowane manualnie za pomocą zaworu


naprawy bieżące

Stacja Kontroli Pojazdów
Na znajdującej się w kompleksie usługowym Stacji Kontroli Pojazdów nasi klienci mogą wykonać podstawowe badania techniczne. W sytuacji kiedy zostaną wykryte usterki techniczne uniemożliwiające przedłużenie okresu ważności badań technicznych zapewniamy szybką i profesjonalną naprawę, która pozwoli na dokończenie procesu weryfikacji stanu technicznego z wynikiem pozytywnym.

[/span]